Pecha-kucha: elements by Koolhaas

Elements és una oda als blocs més universals de l’arquitectura: terra, paret, sostre, porta, finestra, façana, balcó, passadís, xemeneia, bany, escala, escala mecànica ascensor i rampa. Cada un existeix com a llibre independent i tot el conjunt forma una exposoció a la Biennale d’Arquitectura a Venècia.

TRAJECTÒRIA DEL LAVABO:
El lavabo com concepte existeix des de fa milers d’anys, es creu que com a mínim des del 3600AC. El seu desenvolupament ha tingut alts i baixos, marcat per moments de gran progressió en matèria sanitària. Com per exemple, la invenció del sistema de clavegueram, paper de bany, cisterna, etc…

DEFINICIÓ BANY: El primer que ens hem de preguntar és: Què és un bany? Doncs un bany, tal i com el coneixem avui en dia és la suma del lavabo de Beaufort, la cisterna elevada, el paper de bany, l’espai privat i el sistema de recol·∙lecció. Tots aquests punts són els tractats en el llibre i dels que parlarem.

Sigue leyendo