Pecha-kucha: El confort en las Case Study Houses

Ens agradaria compartir la nostra recerca sota el que, per nosaltres, a estat un títol tan debatible com suggeridor: El confort a les Case Study House.

Per entrar en matèria, prenem la definició segons la qual el confort és un estat de percepció ambiental determinada pel benestar físic, mental i social de l’individu. Aquest depèn de factor interiors, relacionats amb la biologia i la fisiologia de l’individu, i de factors exteriors que a continuació explicarem.

Els factors exteriors, que no només depenen de l’individu, estan estudiats i podríem classificar-los segons aspectes higrotèrmics, lumínics, acústics, olfactius i psicològics. Per ampliar aquest últim afegirem el factor psicològic-social, o el confort que ve donat pel context social, polític, cultural, econòmic… i que juga un paper important en el que volem explicar.

Sigue leyendo