Petcha-Kucha: Ciència ficció i Arquitectura

La imaginació de les persones ha creat espais que trenquen les barreres del present, elevant els edificis, comunicant-los mitjançant altres vies, tendint sempre cap a l’altura. Amb l’ajuda de màquines complementen la ciutat. Ciutats com a grans naus en moviment, grans dimensions per a solucionar els problemes de l’habitabilitat o nous punts base on construir noves ciutats.

S’han escollit pel·lícules amb una visió crítica i reflexió darrere del planteig de nous limits:

2001 UN ODISSEA A L’ESPAI, D’STANLEY KUBRICK (1968) 

Comença amb la col·locació d’un monòlit en un no-Lloc, caracteritzador de l’espai i generador d’identitat i refugi, mitjançant la tensió en l’escena entre natural i artificial.

Sigue leyendo